Wypisz dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej afryki

Pobierz

B. Kolonialna przeszłość kontynentu.. B. Kolonialna przeszłość kontynentu.. Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.. ReklamaZobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wymień dwie główne przyczyny niskiego poziomu rozwoju gospodarczego Afryki.Feb 3, 2021Nov 24, 2020Feb 3, 2021Połowa krajów Afryki boryka się z głodem, 24% ludności utrzymuje się za mniej niż 1$ dziennie.. skutki: występowanie wielu chorób.. B. Kolonialna przeszłość kontynentu.. Zbyt mała liczba osób zatrudnionych w rolnictwie.. Przemysł przetwórczy jest w Afryce bardzo słabo rozwinięty: brak infrastruktury technicznej, brak wykwalifikowanych pracowników, niechęć inwestorów zagranicznych.Do przyczyn niskiego poziomu gospodarczego państw Afryki można zaliczyć między innymi: 1. skutki: śmierć głodowa ludności, spadek wydajności pracy, podatność na choroby.. RPA - Republika Południowej Afryki.Feb 3, 2021PRZYCZYNY GŁODU W AFRYCE: _____ - kolonializm, który doprowadził do zmiany struktury użytkowania ziemi - zmiana produkcji rolnej : ziarno i olej palmowy, kakao, kawa _____ - Brak gruntów pod uprawę i niedostatek pieniędzy na zakup żywności _____ - przywłaszcznie olbrzymich połaci terenu wraz z surowcami naturalnymi przez europejski agresorów _____ - uwarunkowania polityczne i gospodarcze, a także polityka światowych mocarstw ( pozostanie pod wpływem państw kolonizatorskich .c) gospodarcze..

przyczyny: przeludnienie, bardzo niski poziom produkcji rolnej.

Zbyt duży udział usług w strukturze PKB.Dużą rolę dla rozwoju gospodarki a Afryce odegrało położenie bogactw naturalnych.. 5.Wymień pozytywne i negatywne skutki globalizacji.. / 2 pkt) 4.Wypisz trzy działania mające na celu ograniczenie głodu na świecie.. Zbyt mała liczba osób zatrudnionych w rolnictwie.. Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.. Konflikty plemienne; Nieumiejętna polityka państwa; Korupcja; Zadłużenie wobec innych państw24 Wskaż dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej Afryki.. Skróty: DRK - Demokratyczna Republika Konga.. Zbyt duży udział usług w strukturze PKB.. 2.Przedstaw skutki podziału ekonomicznego świata na regiony biedne i bogate.. Afryka ma jednak bardzo korzystny agroklimat pozwalający na uprawę roślin ciepłolubnych.. 4.Nov 24, 2020W wielu krajach na południu Afryki występują problemy związane z dekolonizacją i nieudanymi reformami.. Kolejnymi czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój rolnictwa są słabe gleby.. Przeszłość kolonialna tego .. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Państwa średnio rozwinięte swoją gospodarkę opierają na ich wydobyciu, a słabo rozwinięte, na mało dochodowym rolnictwie, które nie jest dobrze zorganizowane.. Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.. Zbyt mała liczba osób zatrudnionych w rolnictwie..

3.Wymień trzy antropogeniczne przyczyny występowania głodu na świecie.

Niski PKB na 1 mieszkańca; Słabo rozwinięty przemysł produkujący dla potrzeb rolnictwa; Zacofanie technologiczne; Niewielka liczba spichlerzy i silosów do przechowywania żywności; Nieracjonalna gospodarka leśna- wycinanie lasów; d) polityczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt