Sprawozdanie na mianowanego przedszkole 2019

Pobierz

Publikacja ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego" Publikacja na stronie internetowej "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Miejsce odbywania stażu: Niepubliczne Przedszkole im.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. 10 ustawy z dnia 26Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) pisemne sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły, z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły i programu .2.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Wynika on z faktu, że obowiązująca formuła awansu zawodowego nauczycieli proceduralnie oparta jest na Kodeksie postępowania administracyjnego, czyli k.p.a..

2020 r.Sprawozdanie ze stazu n-la kontraktowego na mianowanego w przedszkolu.

Zmienione ustawą o finansowaniu zadań oświatowych .. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola .MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Adres: ul. Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Plany roczne, wyniki ankiet, Harmonogram spotkań; Sprawozdanie, 2.. 3.2.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej ubiegającego się o .w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII BACEWICZ Nauczyciela kontraktowego Przedszkola Miejskiego nr 13 w Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanegoPoza procedurami, wymaganiami i kryteriami jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt awansu zawodowego..

... Półroczne sprawozdanie z panu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r.. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnegoWrzesień - grudzie 2019, 2020,2021 .. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego.. - Opieka nad uczniami podczas wyjazdu na imprezę andrzejkową do przedszkola integracyjnego w Lublinie.. Jeśli chodzi o poświadczone notarialnie dokumenty to w rozporządzeniu jest zapis, że w składanej dokumentacji mają sie znaleźć dokumenty potwierdzające posiadane .Kiedy będziecie pisać sprawozdanie z planu rozwoju, należy opisywać kolejno działania w nim zaplanowane w takiej kolejności jak są zawarte w planie.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Posiadane kwalifikacje:Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

2013 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

03.07.2019 r. Wstęp: Od 1 września 2012 roku zatrudniona jestem w Zespole Szkół im.. Imię i nazwisko: Agnieszka Zasuwa.. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. Joanna Miarka - Żukowska.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2015 DO 31 MAJA 2018.. Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu .. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Październik 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie, 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.. Nauczany przedmiot: Edukacja przedszkolna.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01..

Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego.. ROK SZKOLNY 2018/2019.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. 3.. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 3.Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.. Nazwa i adres przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" w Sandomierzu.. Nauczyciel mianowany: Jolanta Maćkowiak.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.2019/2020 Wrzesień 2019 2.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. KrempachySPRAWOZDANIE.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie na stanowisku pedagoga szkolnego.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. 30.04.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.. 1.Teczka zawierająca zebrane dokumenty.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Adres:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat Imię i nazwisko opiekuna stażu: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Czas trwania stażu: 01.09.2016 - 31.05.2019 § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania .Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2019 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.. Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna PawelakSprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt