Przykładowe sprawozdanie wychowawcy o klasie

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 3 im.. PozdrawiamSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. lp.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Administrowanie jako funkcja wychowawcy klasy, polega na regulowaniu działalności klasy jako grupy formalnej - w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, składki, świadectwa promocyjne) oraz w stosunkach z otoczeniem (sprawozdania, opinie, korespondencję itp.).. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Frekwencja 92,86.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. My się pani nie boimy, ale bardzo ją lubimy.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Joanna Gontarz.. Wyprawa zaczęła się bardzo wcześnie - o godzinie 6 odbyła się zbiórka pod szkołą.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.

Ilość uczniów1.. Poprzedni.. Kiedy już weszliśmy do autokaru i.8.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymOpinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. o spoŁeczeŃstwie geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeŃstwa Średnia ocen klasy.. uczniowie ze 100% frekwencjĄ.. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..

Szczecinek.Przykładowe sprawozdanie.

Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Następny.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Poproś o przygotowanie się do dyskusji na wybrany temat w studiu telewizyjnym.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Na zebranie argumentów z perspektywy społeczności, którą będą reprezentować podczas debaty, mają 10 minut.. Warszawa.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Wynik klasyfikacji: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Stan w dniu klasyfikacji Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z dostosowywaniem wymagań edukacyjnych [na podstawie opinii PPP] Posiadających orzeczenie PPP o .Sprawozdanie to jedna z form pisemnych, których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń.Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora.. Oskar silny jest i pilny, Michał to rozmawiać lubi, natomiast Basia się czasami czubi.. konsultacje z drugim wychowawcą w .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE ..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

Stan klasy na początku roku szkolnego: II.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Jeśli chcesz skorzystać z takiego przykładowego sprawozdania wychowawcy klasy, a także przykładowych ocen opisowych, to zapraszam na kursy online: SZCZEGÓŁY >> Sprawdzam .. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Średnie oceny klasy z poszczegÓlnych przedmiotÓw.. .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. W pierwszym akapicie powinno zostać zapisane, jaki charakter ma wydarzenie, zostać wymieniona jego nazwa lub .. ta część działalności .Sprawozdanie z klasyfikacji semestralnej .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy)..

Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Wybierz moderatora dyskusji i pomóż mu przygotować się .Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa.. Nie za wiele wiem o systemach e-dokumentacji funkcjonującej w szkole.. Brały w niej udział 23 osoby.. Dokument należy do zestawuSprawozdanie z działalności .. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. przedmioty religia jĘzyk polski jĘzyk angielski jĘzyk rosyjski historia wiedza.. Podziel losowo klasę na grupy uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły, rodziców.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Powrót.. Agniszka Wysocka.. Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Wychowawca: Maria Szczęch.. Podgląd stron.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Informacje ogólne: Klasa Rok szkolny Wychowawca 1.. Dnia pierwszego grudnia 2019 r. nasza klasa - siódma 'A' wybrała się na wycieczkę do Warszawy.. Hubert robi coś na złość, Piotrek to jest super gość i buduje ciągle coś.Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego podsumowania jest podobny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt