Kropkę stawiamy w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi na przykład

Pobierz

Pytania i odpowiedzi .Kropkę stawiamy: - w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi np. 14.10.2016 - po cyfrze arabskiej osnaczającej liczebnik porządkowy np. Zajęłam 3. miejsce w konkursie.. Jeśli skrót zawiera ostatnią literę wyrazu, wówczas nie stawiamy po nim kropki: mjr (= major), dr (= doktor); jednak gdy skrót zastępuje wyraz w przypadku .Po liczebnikach porządkowych zapisanych cyframi arabskimi stosuje się kropkę, a nie końcówki fleksyjne.. Nie używamy kropki po: - cyfrze oznaczającej dzień, jeśli nazwa miesiąca jest zapisana słownie, np. 1 wrześniaW datach pisanych w całości cyframi arabskimi stawiamy kropki, np. 1.01.1996 , 6.9.1994 roku , 11.11.1918 r .. ; Niestety zasada nie jest regularna - nie możemy powiedzieć .Spacji nie stawiamy: pomiędzy znakiem interpunkcyjnym a poprzedzającą go literą, między inicjałami imion, nawet jeśli dzieli je kropka, w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi, w niektórych skrótach (p.n.e.),Kropka w pisaniu dat.. Stawiamy:Interpunkcja Autor Anita Rejch87.. ZAPAMIĘTAJ!. (ósmym) piętrzeMówić o sobie w 3. osobie.. (trzeciej) osobie.. np.: 12.04.2019, 12.04.2019 roku, 12.04.2019 r. - po cyfrze arabskiej oznaczającej .Zasady dotyczące zapisu liczebników porządkowych znajdziemy w słowniku poprawnej polszczyzny.. Przykłady: 1.01.2012, 6.12.1013roku, 11.11.1918r..

Kropkę stawiasz w datach pisanych w całości cyframi arabskimi 15.07.1410.

Współrzędnie .. XIII PosterunekI jeszcze jedno.. 17.07.1975 r. lub 17.7.1975 r. = siedemnasty lipca 08.03.2002 r. lub 8.3.2002 r. = ósmy marca; Nie stawiamy kropki w datach, w których miesiąc jest napisany cyfrą rzymską lub słowami.. Stawiamy przecinek po tych wyrazach w zdaniach złożonych porównawczych.. Kropek w datach z miesiącem zapisanym słownie lub liczbą rzymską się nie stawia.. np.: 12.04.2019, 12.04.2019 roku, 12.04.2019 r. - po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy.. Podam je na przykładzie daty dzisiejszej, ponieważ jest wyjątkowo ładna: Rzecz jasna na końcu możemy napisać 'r.'.. Brak komentarzy:w datach pisanych w całości cyframi arabskimi (30.04.1990), nie stawiamy kropki jeśli miesiąc został napisany cyfrą rzymską (30 IV 1990), po cyfrze oznaczającej datę nie daje się kropki, gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie (3 maja, 11 listopada),Na przykład zwyczajowo pomija się ją w datach po numerze dnia: 10 czerwca 2002 itp. .. s. 123], lub które w całości są pisane minuskułami [30, s. 123; 28, s. 60].. Dodajmy, że wskazana tu swoboda w użyciu kropki dotyczy liczebników zapisanych za pomocą cyfr arabskich.. Nie stawiamy kropki, gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą rzymską: 1 I 1996 , 6 IX 1994 roku , 11 XI 1918 r .Kropkę stawiamy: w datach zapisywanych w całości cyframi arabskimi..

- w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi.

XX wieku.. 24 lipca.. 5Kiedy stawiamy kropkę?. Kropki można nie .Stawia się kropkę po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi arabskimi (kropka zastępuje końcówkę deklinacyjną).. Kropkę stawiamy po skrócie wyrazu, w którym została odrzucona końcowa część: godz. (= godzina), prof. (= profesor), ul. (= ulica).. 10 grudnia 2002, 1 IX 1939; Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi: Było to w XVI w.Kropkę stawiamy: Kropki nie stawiamy: w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi np. 23.04.2020 1.05.2020 r. 7.2020 roku po cyfrze oznaczającej dzień, jeśli nazwę miesiąca zapisano słownie np. 1 stycznia (nie: 1. stycznia) 6 grudnia (nie: 6.grudnia) po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy np. na 8.. 12 VIII 2001 r. lub 12 sierpnia 2001 r. 1 IX 1939 r. lub 1 września .. @ Gdy datę w całości piszemy cyframi arabskimi, stawiamy zawsze kropkę po każdej liczbie, np. 10.3.1950 r.; przy łączeniu cyfr arabskich z rzymskimi w datach możemy kropkę stawiać lub nie, np. 10.III.1950 r. lub: 10 III 1950 r. @ Uwaga: W wyjątkowych wypadkach, gdy liczebnik jest w zdaniu daleko od rzeczownika, np. na końcu zdania .Mówić o sobie w 3. osobie.. (drugim) piętrze, w 3.. Skrót od na przykład piszemy bez spacji, z kropką na końcu.. Nie stawiamy kropek, gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą rzymską, np. 1 I 1987 r., 16 IX 1976 roku, 21 XII 1973..

Stawiamy kropkę w datach pisanych w całości cyframi arabskimi.

Kropki nie stawiasz.. Kropkę stawia się po tytule części dzieła (rozdziału, paragrafu), jeśli jest włączony do akapitu zaczynającego tekst tej .Po datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np. dnia 5.10.1999.. Przypomnijmy więc jeszcze raz: jeżeli zapisujemy cyframi arabskimi liczebnik porządkowy, po cyfrze stawiamy kropkę — i już.. - pomiędzy cyframi oznaczającymi godziny i minuty, np. 10.20, 22.45.Reguła ortograficzna mówi jednoznacznie, że po po literach oraz liczbach zapisywanych cyframi arabskimi i rzymskimi, które wprowadzają wyliczenia, należy postawić kropkę.. Nie robimy tego po liczbach w notacji rzymskiej ani też w datach zapisywanych z użyciem cyfr arabskich w numerze dnia: 12. poziom.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.. Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatnim zapisie.. Kropkę stawiamy po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach .W naszym języku funkcjonują właściwie trzy poprawne formy zapisu daty.. INNE ZASTOSOWANIA KROPKI: " [337] 87.1.. Tutaj również często można się spotkać z błędnym stawianiem kropki po dacie dziennej.Kropkę stawiamy: - w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi np. 14.10.2016 - po cyfrze arabskiej osnaczającej liczebnik porządkowy np. Zajęłam 3. miejsce w konkursie..

Kropkę stawiamy:w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi, Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!

Kropkę stawiamy: w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi, Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Nie używamy kropki po: - cyfrze oznaczającej dzień, jeśli nazwa miesiąca jest zapisana słownie, np. 1 wrześ[email protected] Gdy datę w całości piszemy cyframi arabskimi, stawiamy zawsze kropkę po każdej liczbie, np. 10.3.1950 r.; przy łączeniu cyfr arabskich z rzymskimi w datach możemy kropkę stawiać lub nie, np. 10.III.1950 r. lub: 10 III 1950 r.w datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np. 01.01.2007 r. - pierwszy stycznia 2007 roku - po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np. Generalnie można powiedzieć, że: jeżeli liczebnik porządkowy jest zapisany cyfrą arabską (1, 2, 3…), stawiamy kropkę,; jeżeli liczebnik porządkowy jest zapisany cyfrą rzymską (I, II, III…), nigdy nie stawiamy kropki.. Siedziałam w wagonie 2. klasy.. Jeśli już decydujemy się na oznaczanie miesięcy cyframi arabskimi, nie używajmy w funkcji separatora innych znaków niż kropka: piszmy 24.12.1798 (format DD.MM.RRRR), a nie stosujmy oznaczeń typu 24/12/1798 (DD/MM/RRRR) ani 24-12-1798 (DD-MM-RRRR).. 10 grudnia 2002, 1 IX 1939 Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi: Było to w XVI w.Zapamiętajmy, że dajemy kropki tylko wtedy, gdy zapis daty jest w całości cyframi arabskimi, np. 1.04.1987 r., 16.09.1976 roku, 21.12.1973.. Rozwiązania zadań.. W latach 30.. W datach, jeżeli miesiąc napisany jest słownie lub cyfrą rzymską.. Kropki nie stawiasz.. W latach 30.. Po cyfrach rzymskich z zasady nie stawia .Sam mogę potwierdzić, iż w szkole mi jej nie przekazano.. W datach, jeżeli miesiąc napisany jest słownie lub cyfrą rzymską.. Przykład : Nie ma to jak w domu.. - w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi.. Kropkę stawiasz w datach pisanych w całości cyframi arabskimi 15.07.1410.. Jeśli chodzi o nazwy jednostek wojskowych, to liczebników porządkowych zwykle nie zamyka się kropką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt