Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem tik

Pobierz

Klasa: VIIW filmiku wykorzystano materiały z:- Platformy WSiPnet.pl- Przeglądarki Google Images- Książki E. Lipińskiej i E. Rydułtowy.. Na tablicy zapisują w formie rozsypanki skojarzenia z tym wyrazem - burza mózgów.. O niuansach językowych w tekstach wymienionych autorów opowiada Włodzimierz Bolecki, teoretyk i historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich PAN.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych technologii, przyrody, matematyki, sztuki,przedsiębiorczości i techniki.. Kosmiczne bajania o władzy.. kl. 2 TIK.doc (93.00 KB) scenariusz zajec z .Scenariusze lekcji języka polskiego dla klas V i VI z wykorzystaniem metod TRP (twórczego rozwiązywania problemów) Izabela Symoszyn.. Temat: Przypadkowe spotkanie z rzeczownikiem.. SCENARIUSZ LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO.docx (647.30 KB) MY HOBBY - JEZYK ANGIELSKI .. Powtórzenie wiadomości o czasowniku.. Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV Lekcja z języka angielskiego wykorzystaniem monitora interaktywnego i aplikacji learning.apps.. *Scenariusz lekcji języka polskiego (w oparciu o technologię komputerową) dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.. Adama Mickiewicza w Pęgowie 1.. Uczeń: 1) rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik,KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat: Przed klasówką powtarzamy - części zdania dobrze znamy!.

Scenariusz lekcji przyrody w klasie 4 z wykorzystaniem TIK.

Huszcza.. Autor: Czytelnik Portalu Szkola Podstawowa - 17 kwietnia, 2020.. Cel lekcji (wyrażony w języku ucznia): Poznam zabytki i ciekawe miejsca w Poznaniu, dowiem się jakie jest położenie Poznania na mapie Polski, wysłucham hejnału Poznania.. G. Dąmbskiej "Pisać jak z nut"Różne odmiany polszczyzny - scenariusz lekcji z języka polskiego w kl.VIII Z czasownikiem za pan brat.. i lm., - rozpoznaję formy gramatyczne rzeczownika ( liczba, rodzaj, przypadek )Temat lekcji: Poznajemy Poznań.. Prowadzący: Monika Brajczewska 3.. 3.scenariusz lekcji jĘzyka polskiego z wykorzystaniem tik TEMAT : ,,Pięta Achillesa''- czyli o mitologicznym pochodzeniu niektórych związków frazeologicznych.Scenariusz lekcji języka polskiego lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK 1.. * Scenariusz lekcji języka polskiego w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.. Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK Klasa IV * Temat: Rzeczownik i jego przypadki Cel: utrwalisz wiadomości dotyczące odmiany rzeczownika.. - 2015, nr 4, s. 38-39 *Scenariusz lekcji języka polskiego (w oparciu o technologię komputerową) dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej..

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego.

Audycja została zrealizowana przez Annę Lisiecką (z opisu Ninateki).mgr Monika Żochowska- scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gim.. Charakterystyka postaci inaczej : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem TIK / Marzena Tyl // Polonistyka.. Awatar bohatera / Magdalena Góra // IT w Edukacji.. Temat dnia: Uczucia w biało-czerwonych barwach.. Cele ogólne: Uczeń: - rozpoznaje w zdaniach (.). różne rodzaje podmiotów, orzeczeń, okoliczników orazZajęcia z wykorzystaniem TIK.. "Rozbieramy zdanie", czyli powtórzenie i utrwalenie wiadomości o składni zdania pojedynczego" >>>> mgr Monika Żochowska - "Podróż śladami księdza Jerzego Popiełuszki " - spektakl z okazji Dnia Patrona w Zespole Szkół im.. Scenariusz zajęć plastycznych w kl. IV szkoły podstawowej.. Krótki opis ćwiczenia z zastosowaniem TIK.. Uczennica zapisuje temat, korzystając z ekranu wielofunkcyjnego.. Kryteria sukcesu: - znam nazwy przypadków - odmieniam wybrane rzeczowniki przez przypadki w lp.. Cel ogólny: 1.Kształcenie językowe Cele operacyjne: (podstawa programowa) 1.. Czas trwania: 45 minut Data: 28.11.2019r.. Wykorzystanie aplikacji Classroom Screen: .. Konspekt lekcji przyrody z elementami języka angielskiego dla klasy IV.Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!.

Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie VI.

3.Edukacja online - TIK na lekcji języka polskiego Ostatnie tygodnie pokazały, jak ważne są w pracy każdego nauczyciela narzędzia TIK.. 8 czerwca 2018 TIK by SPInKA.. KONSPEKT ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I KONSPEKT ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI .Scenariusz lekcji z języka niemieckiego z wykorzystaniem TIK.. Program autorski "Lubię przyrodę" - program zajęć pozalekcyjnych dla .konspekt_zaj_wietlicowych_z_wykorzystaniem_tik - hanna bbelewska.doc konspekt_zajec_swietlicowych - anna ulatowska.doc rodzaje_skrzyowa_scenariusz - ewa wolaska-cyjak.docScenariusz lekcji z języka polskiego z wykorzystaniem TIK Przedmiot: język polski klasa 4 Temat lekcji Co to jest przymiotnik ?. Scenariusz lekcji Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIIIScenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK 11 czerwca 2018 Aktualności , TIK by Katarzyna Tenerowicz Przedmiot - JĘZYK POLSKI, KLASA III GIMNAZJUM podręcznik: ,,Myśli i słowa"Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Flow!Works Pro V2.0:.. Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Chamara-polonistka Jolanta Myszewska-Ścigała- informatyk Szkoła Podstawowa im.. Czego nauczą się uczniowie dzięki ćwiczeniu?. Władysław Bełza "Katechizm polskiego dziecka" 6.. Temat zajęć: Future forms - stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu Present Continuous z wykorzystaniem monitora dotykowego(TIK) Przedmiot: język angielski..

Scenariusz lekcji geografii.

Wcześniej mogliśmy się łudzić, że nie są nam potrzebne i stwarzać we własnej klasie takie warunki pracy, by z nich jak najmniej korzystać.Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na tej lekcji, oraz cel ich zastosowania: Przebieg lekcji - aktyw-ności uczniów prowa-dzące do osiągnięcia celów lekcji oraz czas ich trwania: Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów: Praca domowa: Wykorzystane materiały, literatura źródłowa, materiały przygotowaneScenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) na różnych zajęciach.. Cele lekcji W wyniku realizacji lekcji uczeń:KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ .. 21.Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem internetu Temat: Spotkanie z ortofrajdą.. Następnie oglądają .Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK Temat: Z czego słynie Polska w wierszu Cypriana Norwida .. Zapisanie tematu lekcji , którego część była zadaniem domowym uczniów.. Konspekt zajęć matematycznych dla klasy III - Gry i zabawy w matematycznym zoo - L. Domańska Konspekt zajęć informatycznych dla klasy V -Graficzne prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym - A. Mielcarek Konspekt lekcji matematyki w klasie 4 - Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie - A .Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK Temat: If you click on this, .. / Jeśli na to klikniesz, .. Klasa: 6 Czas lekcji: 45 minut Cele ogólne: - doskonalenie umiejętności użycia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych; - ćwiczenie umiejętności pracy w grupie; - doskonalenie kompetencji kluczowych (m.in. porozumiewanie się w języku obcym, porozumiewanie się w .A każdy nowy model kultury to też inna koncepcja języka i sztuki.. Cel: utrwalisz wiadomości dotyczące odmiany rzeczownika.. Czas.. Ks. Jerzego Popiełuszki w roku .Szkoła Podstawowa im.. Krąg tematyczny: Świąteczne nastroje 5.. Scenariusz lekcji przyrody.. Kryteria sukcesu: - znam nazwy przypadków - odmieniam wybrane rzeczowniki przez przypadki w lp.. Jana Brzechwy w Radwanicach 2019 Strona korzysta z plików cookies Scenariusz z edukacji muzycznej.. Scenariusze zajęć z muzyki z wykorzystaniem TIK w kl. VII; Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl. VII; Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej - klasa III; Spotkanie w ramach MIĘDZYSZKOLNYCH ŚWIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI - tik; Konspekt lekcji otwartej z matematyki w klasie IV; WięcejScenariusz zajęć w przedszkolu z zastosowaniem TIK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt