Cechy polskiego przemysłu które są wynikiem jego restrukturyzacji

Pobierz

E.-restrukturyzacja przemysłu(zamykanie nierentownych zakładów) -rozwijanie przemysłu elektromaszynowego i nowoczesnych technologii -Polski przemysł opiera się na węglu(kamiennym i brunatnym) -?Przemysł w Polsce - Test.. Gospodarka każdego kraju dzieli się na trzy sektory.. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle ZADANIE Podaj zasadę dotyczącą pisowni przeczenia nie z wyrazami zastosowaną w utworze Dar Czesława .Restrukturyzacji podlegają w największym stopniu okręgi surowcowe, w których dominowały tradycyjne gałęzie przemysłu (górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy).. Jakie?. B.Stosowanie mniej energochłonnych i. zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.sprawdzona treść Restrukturyzacja przemysłu w Polsce REKLAMA Przemiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku wymusiły zmianę struktury polskiego przemysłu.. Pojęcie restrukturyzacji w ujęciu prawnym jest natomiast odmienne.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. d) Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, występujących w ośrodkach przemysło-wych Polski Południowo-Wschodniej.. Gospodarka Polski.. Masowo sprowadzano towary, zwłaszcza wysokiej jakości celem wprowadzania nowych technologii w sektorach gospodarki poddanych procesom restrukturyzacji, to z kolei spowodowało ograniczenie wymiany handlowej ze wschodem..

zaznacz_3_cechy_polskiego_przemyslu_ktore_sa_wynikiem_jego_restrukturyzacji.doc.

B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Odwiedzono z: zaznacz_3_cechy_polskiego_przemyslu_ktore_sa_wynikiem_jego_restrukturyzacji.doc: Waga pliku ~2.43MB: Dodane przez: .. 1) Zaznacz przyczyny restrukturyzacji przemysłu a) Niskie koszty produkcji, wynikające z przestarzałaych technologii b) Mała wydajność zakłądów przemysłowyc c) Wysoka jakość produktów d) Ustalanie cen przez zakład produkcyjny i opłacalność produkcji e) Niska Jakość produktów f) Ustalanie cen przez .. INFORMACJE Informacje o Pliku.. A.Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu, które są wynikiem jego restrukturyzacji.. Gospodarka Polski DRAFT.. Co przydarzyło się złego, zapomniałem.. a) Wysoki poziom innowacji na tle innych krajów socjalistycznych.. 15 sierpnia 1944 roku uchwalono dekret o organizacji urzędów ziemskich, które przy współpracy z radami narodowymi miały podzielić grunty.Poważnym problemem w realizacji dekretu były toczące się walki zbrojne na terenie Polski.. Nie czułem w ciele żadnego bólu.. Jakie?. a)Rozwój dużych.. 17 grudnia 1989 roku Leszek Balcerowicz przedstawił w Sejmie opracowane przez grupy ekspertów projekty ustaw, których wprowadzenie było .PLIK JEST GOTOWY DO POBRANIA .. Hostujemy pliki nieprzerwanie od 2018 roku!. Na przykład w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, gdzie koncentrował się przemysł ciężki, zamyka się nierentowne kopalnie, huty o przestarzałym cyklu produkcji .Cechy przemysłu w Polsce przed restrukturyzacją: - przestarzała technologia produkcji; | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Zaznacz dwie cechy polskiego przemysłu, które są wynikiem jego restrukturyzacji..

2.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji.

Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. Nazwa i format pliku: zaznacz_3_cechy_polskiego_przemyslu_ktore_sa_wynikiem_jego_restrukturyzacji.doc: Waga .1) zaznacz przyczyny restrukturyzacji przemysłu a) niskie koszty produkcji, wynikające z przestarzałaych technologii b) mała wydajność zakłądów przemysłowyc c) wysoka jakość produktów d) ustalanie cen przez zakład produkcyjny i opłacalność produkcji e) niska jakość produktów f) ustalanie cen przez państwo i mała opłacalność produkcji 2) przemysł …3.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu, które są wynikiem jego restrukturyzacji.. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec .Proces przemian w Polsce zainicjowano właściwie już pod koniec lat osiemdzie-siątych, dzięki regulacjom ustawowym.. c) Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.. c) Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.. 2.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji.. Drobna prywatna przedsiębiorczość, prywatne rodzinne gospodarstwa rolne, prywatne rzemiosło i firmy polonijno-zagraniczne już od 1988 roku zostały wzmocnione za pomocą rozwiązań prawnych (Domański, 2001).Całą operację transformacji można podzielić na dwa etapy: ·pierwszy (krótki - w granicach kilku miesięcy) - miał na celu osiągnięcie stabilizacji gospodarczej, czyli przede wszystkim likwidację inflacji; ·drugi (dłuższy - mierzony nie w miesiącach, a w latach) - zakładał przekształcenia instytucjonalne i rzeczowe polskiej gospodarki..

Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu w okresie socjalizmu.

zaznacz_3_cechy_polskiego_przemyslu_ktore_sa_wynikiem_jego_restrukturyzacji.doc.. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.. POBIERZ PLIK JUŻ TERAZ.. Gospodarka każdego kraju dzieli się na trzy sektory.. Zmiany te polegały głównie na: - zwiększeniu znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego, - zastosowaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn,Mimo trudnych społecznie skutków zmian gospodarczych, jak masowe zwolnienia, a tym samym zwiększenie wydatków z budżetu państwa na działania przeciwdziałające bezrobociu i jego skutkom, restrukturyzacja restrukturyzacja restrukturyzacja polskiego przemysłu po 1989 roku niesie wiele skutków pozytywnych.nierentownych zakładów przemysłowych • Zmiana źródeł energii (węgiel zastąpiono ropą naftową i gazem ziemnym) Przemysł wysokiej technologii (High - technology ) nazywany jest również przemysłemNie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.. c) Nieefektywna organizacja pracy.. b) Stosowanie mniej energochłonnych i materiałochłonnych technologii produkcji.. b) Stosowanie mniej energochłonnych i materiałochłonnych technologii produkcji.. Restrukturyzacja przemysłu to proces o wielowymiarowym charakterze, odbywający się na wielu płaszczyznach.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją..

Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.

answer choices Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu, które są wynikiem jego restrukturyzacji.. 5 days ago .które mają przebieg gwałtowny i dramatyczny i są wynikiem rewolucyjnych zmian w technice.. b) Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Analiza jest wynikiem prac badawczych nad funk-cjonowaniem przedsiębiorstw przemysłowych, prowadzonych w latach 2001-2004, których podstawowym celem było określenie prawidłowości i typów zachowań badanych przed-W manifeście lipcowym znalazła się zapowiedź obdarowania chłopów ziemią.. d) Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.Restrukturyzacja ( restrukturalizacja) - zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa.. d) Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.Restrukturyzacja zatrudnienia w przemyśle obejmuje działania, które na celu mają jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów pracy oraz, w efekcie, efektywniejsze działanie danego przedsiębiorstwa przemysłowego.. 1095 pobrań · 2.43MB.. A.Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.. Efektem takich rewolucji są upadki nie tylko poszczegól­ nych zakładów, ale całych gałęzi przemysłowych i regionów przemysłowych również.. Celem restrukturyzacji w ogólnym rozumieniu jest stworzenie warunków do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.. Serwis jest usługą Premium SMS dostępną w sieciach Plus, T-Mobile, Orange oraz Play.. Sama Polska Partia Robotnicza (PPR) nie była zgodna co do kształtu reformy .Play this game to review Other.. a)Rozwój dużych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt