Uzupełnij luki w poniższych minidialogach tak aby otrzymać

Pobierz

Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Napisz numer luki i odpowiednie uzupełnienie, np. 0. don't worry 1.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga!. Is_____?. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Z podanych odpowiedzi a-c wybierz właściwą tak aby otrzymać logiczny tekst Daje najj 2018-06-09 13:01:54Uzupełnij dialogi.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wpisz w każdą lukę 6.1-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie 4.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. przeczytaj poniższy tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Dobierz poprawne nazwy do podanych niżej grup wyrazów.. Zapisz tę odległość w notacji wykładniczej .. Rozwiązanie zadania 4 z książki New Voices 8.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. So noPrzeczytaj tekst.. Also, I no longer have this 3 - Inow carry my books .fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..

Uzupełnij zdania w poniższych minidialogach (1-5), tak aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.1.

Uzupełnij luki w e-mailu (4.1. zgodnie z treścią tekstu.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z robieniemPrzeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki 1-3 należy uzupełnić w języku angielskim, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy C. wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij luki 3.1.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.Uzupełnij luki.. Każdą lukę możesz uzupełnić maksymalnie czterema wyrazami.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Przeczytaj poniższe zadanie i odpowiedzi na pytania.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..

OPEN TASK Uzupełnij luki w poniższych minidialogach (1-5) tak, aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.

Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Luki należy uzupełnićOblicz odległość w km Ziemi od Słońca wiedząc, że światło pokonuje ją w 8 minut.. At first, he madePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Y: Great.Uzupełnij dialogi.. Uwaga!. Workbook opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plOpublikowany in category Język angielski, 17.08.2020 >> .. Austria zatrzymała dużą cześć małopolski, a także rus czerwona .Uzupełnij dialogi.. -3.4. w poniższych zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki 1-5 , zowik12.. przetłumacz go.. Poniżej znajdziesz 5 pytań.. about 11 years ago Języki obce Szkoła podstawowa.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.Uzupełnij luki w poniższych minidialogach 1 -4 tak, aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.Opublikowany in category Język angielski, 11.09.2020 >> .. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. It's getting late.zawartych w nagraniu uzupełnij luki w poniższej notatce.. 5 OPEN TASK Uzupełnij luki w poniższych minidialogach (1-4) tak, aby otrzymać logiczneI spójne wypowiedzi.Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Uzupełnij łuki w poniższych minidialogach (1-5), tak aby otrzymać logiczne i spójne wypowiedzi.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Zadanie 29 Zapisz w postaci jednej potęgi ( a ≠ 0 ) : [ a10 : ( a2 ∙ a 4 ) ] : [ a -1 ∙ ( a7: a 7) ] = Zadanie30 Uzupełnij luki, tak aby otrzymać zdania prawdziwe :1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks..

Wybierz trzy z nich, które ... tak aby otrzymać spójne i logiczne : teksty.

Macmillan Education, zgodnego z nową podstawą programową (nr dopuszczenia MEN 925/2018) Umiejętności językowe Program napisany w oparciu o , wyd.. W Wielkopolsce powstało .. , będące częścią prus.. Macmillan Education, podstaw programow (nr dopuszczenia MEN 925/2018) Słownictwo i gramatykaUzupełnij dialog.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Luki należy uzupełnić w języku polskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt